Scroll Top

Ο φυσικός νόμος είναι ο παγκόσμιος νόμος

10518646_804459799588354_3889982870533534293_n

Αυτό το άρθρο βασίστηκε στο «μεγάλο έργο» (αλχημικό έργο) του Mark Passio.

Law/Νόμος σημαίνει μια υπάρχουσα κατάσταση που είναι δεσμευτική (σημαίνει ότι έχει επίδραση) και αμετάβλητη και Φυσικός σημαίνει ότι έχει βάση στη φύση. Η φύση είναι μια λέξη που προέρχεται από το NETER (Αιγυπτιακά) που σημαίνει πνεύμα. Ο φυσικός νόμος δεν δημιουργήθηκε από την ανθρωπότητα.

Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το πνευματικό πεδίο διαχωρίζεται από το φυσικό πεδίο. Αυτό είναι ένα λάθος που βασίζεται στην ανισορροπία του εγκεφάλου. Το πνευματικό πεδίο δεν είναι άλλο από το φυσικό πεδίο, κανένα δεν είναι πιο σημαντικό από το άλλο.

                                                           Φυσικό σημαίνει πνεύμα. Είναι παρόν.

Ο φυσικός νόμος είναι ένα σώμα Συμπαντικών Πνευματικών νόμων που λειτουργούν ως οι κυρίαρχες δυναμικές της Συνείδησης. Είμαστε όλοι μέρος της φύσης, ακόμα κι αν ζούμε σε μια μεγάλη πόλη.

«Ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης». Όπως λέει ο K. Lyall Watson στο “The Tide of Life”: “Καθένας από εμάς είναι ένα κινητό μουσείο. Τα υγρά που περικλείουν το σώμα μας είναι ένα τέλειο αντίγραφο της αρχαίας θάλασσας, όπου απολαύσαμε την ανεξαρτησία μας, μετά την απελευθέρωσή μας από τον πηλό. Η συγκέντρωση νατρίου, καλίου και χλωρίου στο αίμα μας, το κοβάλτιο, το μαγνήσιο και ο ψευδάργυρος στους ιστούς μας, είναι όλα τα ίδια όπως όταν επικράτησαν για πρώτη φορά στον αρχικό ωκεανό. Εξακολουθούμε να κουβαλάμε αυτόν τον ωκεανό μέσα μας για πάντα ως ένα ζωντανό απολίθωμα. Και μέσα σε κάθε μικρή εσωτερική θάλασσα διεξάγεται ο ίδιος παλιός αγώνας, όπως πριν από τρία δισεκατομμύρια χρόνια. Ανταγωνισμοί, συμμαχίες, ολοκληρωτικοί πόλεμοι γίνονται συνεχώς μεταξύ των φατριών των οργανικών συνθέσεων και μόνο εκείνες που έχουν μεγαλύτερη φυσική δύναμη ή νοημοσύνη, η πιο επίμονη χημική συνοχή, επιβιώνουν»(2)

«Ο Watson αντιλήφθηκε το βιολογικό ασυνείδητο ως έναν κρυφό ιστό που συνδέει όλα τα ζωντανά όντα. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, κάθε οργανισμός, από τον πιο υποτυπώδη έως τον πιο περίπλοκο, είναι ένα κομμάτι αυτού του τεράστιου, διασυνδεδεμένου δικτύου. Αυτή η αόρατη δύναμη υπαγορεύει τη συμπεριφορά και την εξέλιξή τους, κατευθύνοντας το ρεύμα της ζωής σε μια προκαθορισμένη κατεύθυνση.Η ιδέα του έχει ομοιότητες με την έννοια του μορφικού συντονισμού του Rupert Sheldrake, που υποδηλώνει ότι τα φυσικά συστήματα κληρονομούν μια συλλογική μνήμη από όλα τα προηγούμενα πράγματα του είδους τους». (3)

Το Κυβάλιον και η Σμαραγδένια Ταμπλέτα

Α. Η ΑΡΧΉ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

΄΄ΤΟ ΌΛΟΝ ΕΊΝΑΙ ΝΟΥΣ, Το Σύμπαν είναι Νοητικό.΄΄

Το όλο είναι μυαλό. Το καθολικό είναι νοητικό- οι σκέψεις οδηγούν στην εκδήλωση πραγμάτων και γεγονότων. Οι σκέψεις δημιουργούν την κατάσταση της ύπαρξής μας και την ποιότητα της εμπειρίας μας εδώ στη γη. Επομένως, να είστε υπεύθυνοι για όλα όσα δημιουργείτε με το να είστε υπεύθυνοι για όλα όσα σκέφτεστε. Ο δημιουργός της «ανθρωποσοφίας», Rudolf Steiner και Medium Edga Cayce, δήλωσαν επίσης ότι «οι σκέψεις είναι πράγματα». Να είστε προσεκτικοί με το τι σκέφτεστε.

Β. Η ΑΡΧΉ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

΄΄Ως άνω, ούτως κάτω, ως κάτω, ούτως άνω.΄΄- – Το Κυμβάλειον.

Αυτό που είναι πάνω είναι ο Μακρόκοσμος και αυτό που είναι κάτω είναι ο Μικρόκοσμος. Το σύμπαν είναι ολογραφικό. είναι αυτο-όμοιο σε όλες τις κλίμακες. Όπως τα άτομα και οι πλανήτες. Το σύμπαν είναι φράκτal στη φύση. Συνεχίζετε να βλέπετε το ίδιο μοτίβο, όπως η ακολουθία Fibonacci.«Στα μαθηματικά, η ακολουθία Fibonacci είναι μια ακολουθία στην οποία κάθε αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Οι αριθμοί που αποτελούν μέρος της ακολουθίας Fibonacci είναι γνωστοί ως αριθμοί Fibonacci, που συνήθως συμβολίζονται Fn»

Γ. Η ΑΡΧΉ ΤΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ

΄΄Τίποτα δεν μένει ακίνητο, όλα κινούνται, όλα δονούνται.΄΄-
-Το Κυμβάλειον.

Στο πιο θεμελιώδες επίπεδο, το σύμπαν και οτιδήποτε το περιλαμβάνει, είναι καθαρή δονητική ενέργεια που εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους. Το Σύμπαν δεν έχει στερεότητα, ως τέτοιο. Η ύλη είναι απλώς ενέργεια σε κατάσταση δόνησης και η Κβαντική Φυσική μπορεί να το αποδείξει. Ο θάνατος είναι μια ψευδαίσθηση. Δεν υπάρχει τίποτα στη φύση που να βρίσκεται σε πλήρη παύση.

Δ. Η ΑΡΧΉ ΤΗΣ ‘ΠΟΛΩΣΗΣ

’Όλα είναι Διπλά, όλα έχουν πόλους, όλα έχουν το ζεύγος τους των αντιθέτων, ίδια και ανόμοια είναι το ίδιο, αντίθετα και ολόιδια είναι φυσικό, αλλά διαφορετικά σε βαθμό, τα ακραία απαντώνται, όλες οι αλήθειες είναι αλλά μισές αλήθειες, όλα τα παράδοξα μπορούν να εναρμονισθούν.’’ – – Το Κυμβάλειον.

Όλα είναι διπλά. Όλα έχουν πόλους (ο Μέσμερ το απέδειξε). Όλα έχουν τα ζευγάρια των αντιθέτων τους. Τα αντίθετα είναι πανομοιότυπα στη φύση, αλλά διαφορετικά σε βαθμό. Τα άκρα συναντώνται και συγχωνεύονται. Όλα τα παράδοξα μπορεί, σε κάποιο επίπεδο, να συμφιλιωθούν (αρσενικό-θηλυκό, Ζεστό – κρύο, φως – σκοτάδι, Καλό – κακό, γνώση – άγνοια, άσπρο – μαύρο, γιν-γιανγκ). Στο θεμελιώδες επίπεδο είναι το ίδιο πράγμα. Κρύο είναι η απουσία ζεστού, κτλ… Στο επίπεδο ενοποιημένου πεδίου, τα πάντα είναι συνείδηση, ωστόσο στο δικό μας επίπεδο, υπάρχουν διαφορές στη συνείδηση, στο επίπεδό μας υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διαχωρίσουμε και να αναθεωρήσουμε, γιατί έχει σημασία. Στο φυσικό πεδίο, πρέπει να έχουμε τα πόδια μας στο έδαφος.

Ε. Η ΑΡΧΉ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΎ

’Όλα ρέουν, έξω και μέσα, όλα έχουν τις περιόδους των, όλα τα πράγματα έχουν άνοδο και πτώση, η αμφιταλάντευση του εκκρεμούς εκδηλώνεται σε όλα, το μέτρο της ταλάντευσης προς τα δεξιά είναι το μέτρο της ταλάντευσης προς τα αριστερά, ο ρυθμός εξισορροπεί.’’ – -Το Κυμβάλειον.

“Αυτή η Αρχή εμπεριέχει την αλήθεια ότι σε όλα εκδηλώνεται ένα μερίδιο κίνησης, προς και από, μια εισροή και εκροή, μια ταλάντευση πίσω και εμπρός, μια κίνησαν το εκκρεμές, μια άμπωτη και παλίρροια, μια μεγάλη παλίρροια και μια μικρή παλίρροια, ανάμεσα στους δύο πόλους οι οποίοι υπάρχουν σε συμφωνία με την Αρχή της ΠΟΛΩΣΗΣ που περιγράφηκαν πριν μια στιγμή. Υπάρχει πάντα μια δράση και μια αντίδραση, μια πρόοδος και μια υποχώρηση, μια ανατολή και μια δύση. Αυτό είναι στις υποθέσεις του Σύμπαντος, ήλιοι, κόσμοι, άνθρωποι, ζώα, νους, ενέργεια, και ύλη. Αυτός ο νόμος εκδηλώνεται στην δημιουργία και την καταστροφή των κόσμων, στην άνοδο και την πτώση εθνών, στη ζωή όλων των πραγμάτων, και τελικά στις διανοητικές καταστάσεις του ανθρώπου {και είναι με αυτόν ότι αργότερα οι Ερμητιστές βρίσκουν την κατανόηση της Αρχής περισσότερο σημαντική}. Οι Ερμητιστές έχουν αρπάξει αυτήν την Αρχή, βρίσκοντας τη συμπαντική εφαρμογή της, και έχουν επίσης ανακαλύψει κάποια μέσα για να ξεπεράσουν τα αποτελέσματά της στον εαυτό τους με τη χρήση των κατάλληλων εννοιών και μεθόδων. Εφαρμόζουν το Νοητικό Νόμο της Ουδετεροποίησης. Δεν μπορούν να ακυρώσουν την Αρχή, ή να την αναγκάσουν για να πάψει τη λειτουργία της, αλλά έχουν μάθει πώς να δραπετεύσουν τα αποτελέσματά της επάνω στον εαυτό τους ως ένα βαθμό ανάλογα με την Κυριαρχία στην Αρχή. Έχουν μάθει πώς ΝΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΟΥΝ, αντί να ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΑΠΌ αυτόν. Σε αυτή και σε παρόμοιες μεθόδους, συνίσταται η τέχνη των Ερμητιστών. Ο Κυρίαρχος των Ερμητικών πολώνεται στο σημείο στο οποίο επιθυμεί να στηριχτεί, και εξουδετερώνει έπειτα τη ρυθμική ταλάντευση του εκκρεμούς που θα έτεινε να τον φέρει στον άλλο πόλο. Όλα τα άτομα που έχουν επιτύχει οποιοδήποτε βαθμό Αυτοκυριαρχίας το κάνουν αυτό ως ένα βαθμό, λίγο πολύ ασυναίσθητα, αλλά ο Κυρίαρχος το κάνει αυτό συνειδητά, και με την χρήση της Θέλησής του, και επιτυγχάνει έναν βαθμό νηφαλιότητας-ισορροπίας και διανοητικής σταθερότητας σχεδόν αδύνατης στην πεποίθηση εκ μέρους των μαζών που ταλαντεύονται προς τα πίσω και προς τα εμπρός όπως ένα εκκρεμές. Αυτή η Αρχή και αυτή της Πολικότητας έχουν μελετηθεί προσεκτικά από τους Ερμητιστές, και οι μέθοδοι, αντίδρασης, εξουδετέρωσης, και χρησιμοποιώντας τες μορφοποίησαν ένα σημαντικό μέρος της Ερμητικής Διανοητικής Αλχημείας.” (4)

ΣΤ. Η ΑΡΧΉ ΤΟΥ ΑΊΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΤΙΑΤΟΥ

«Κάθε Αιτία έχει την Επίδρασή της, κάθε Επίδραση έχει την Αιτία της, όλα συμβαίνουν σύμφωνα με το Νόμο η Πιθανότητα είναι μόνο ένα όνομα για το Νόμο που δεν αναγνωρίζεται, υπάρχουν πολλά επίπεδα αιτιότητας, αλλά τίποτα δεν δραπετεύει το Νόμο.»– Το Κυμβάλειον

Υπάρχει ελεύθερη βούληση αλλά δρα εντός των παραμέτρων του Φυσικού Νόμου. Το κάρμα βρίσκεται σε αυτόν τον νόμο. Το αποτέλεσμα δεν συμβαίνει, πάντα αμέσως, υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση ή χάσμα, μεταξύ της αιτίας και του αποτελέσματος. Γι’ αυτό είναι δύσκολο να το αναγνωρίσεις.

Ο Mark Passio εξηγεί ότι η καρμική συνέπεια είναι πιο περίπλοκη από όλα αυτά. Αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας είναι: όλοι βιώνουμε συνολικά τα στραβά που κάνει το ανθρώπινο είδος σε καθημερινή βάση τα οποία δεν προσπαθούμε να διορθώσουμε και να σταματήσουμε. Μέσα από την αδράνειά μας, το Κάρμα συσσωρεύεται. Το κάρμα μπορεί να συσσωρευτεί και από την αδράνεια.

Ζ. Η ΑΡΧΉ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

«Το γένος είναι σε όλα, όλα έχουν τις Αρσενικές και τις Θηλυκές τους Αρχές, το Γένος εκδηλώνεται σε όλα τα Επίπεδα. «– Το Κυμβάλειον.

Το φύλο εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα ύπαρξης.

Το νοητικό φύλο είναι η κατάσταση συνύπαρξης μεταξύ της θηλυκής και της αρσενικής πτυχής του νου. Είναι στη γυναικεία πλευρά του εγκεφάλου που ασκείται η Επικοινωνία των Ζώων. Είναι σημαντικό για τον σπουδαστή της ολιστικής ιατρικής, της πνευματικής μεσολάβησης (medium), της προβολής εξ αποστάσεωςκαι οποιουδήποτε πνευματικού θέματος να κατανοεί και να σέβεται τον Φυσικό νόμο. και όχι μόνο φοιτητές, αλλά βασικά όλοι. Ο κόσμος είναι σε αυτό το χάος επειδή οι άνθρωποι δεν δίνουν σημασία στον Φυσικό Νόμο, που μας έφερε ο Τρισμέγιστος Ερμής.

Ευχαριστούμε τον Mark Passio για το φανταστικό έργο του στον κόσμο του αποκρυφισμού και της αλχημείας. Συνέχισε να μοιράζεσαι την αλήθεια.

 

Βιβλιογραφία

https://www.youtube.com/watch?v=ASUHN3gNxWo&list=PLnzMmEt4pIb985hO8sonHThhauAyn_doB

2- “Life tide” Lyall Watson

3-https://wondergressive.com/2023/07/23/lifetide-a-pulsation-in-the-fabric-of-life/

4- https://www.youtube.com/watch?v=57UBuxnicOA

https://www.kaliterilamia.gr/2020/07/blog-post_522.html

https://www.ypernoisis.gr/sciences/filosofies-tou-kosmou/101-filosofies-tou-kosmou/563-oi-epta-ermitikes-arxes-ermis-trismegistos

 

 

 

 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.